Zdieľať / Share:  Facebook Twitter More...
18. mája v Hlave XXII zahrá Muzička  koncert/zábavu so svojim hosťom Milošom Bobáňom. Miloš je Terchovec čo vie hrať na všetky tam sa vyskytujúce hudobné nástroje. Aby nás nebolo málo, Muzička vystúpi aj so svojimi speváčkami.

Začneme večer o pol deviatej, skončíme postupne. Vstupné je 4 €, lístky si môžete objednať na muzicka@muzicka.sk alebo kúpiť na mieste pred koncertom/zábavou.

Tešíme sa na Vás!

Muzička

P.S. V dobách dávnych (1994), Muzička ešte v prapôvodnom zložení nahrala takúto terchovskú rundu. Vtedy sme aj spoznali vyššiespomenutého Miloša.

Všetky nahrávky MUZIČKY si môžete vypočuť (alebo stiahnuť klinutím na pri každej nahrávke) tu: https://soundcloud.com/muzicka
 

Muzička
is going to play a concert together with guest Milos Boban on May 18th in  Hlava 22 music club. Milos comes from Terchova and plays any music instrument that ever occurred in local folk music. To make sure there won’t be too few of us, Muzicka’s ladies section is going to appear on the top.

We will start at 8:30 p.m. and finish gradually. Admission fee is 4 €, tickets can be ordered at muzicka@muzicka.sk or bought on the spot before the concert .

We are looking forward to seeing you!

Muzička

P. S. Muzicka recorded this round from Terchova in ancient times (1994) with all of its founding members still playing. We met Milos back then too.

All MUZIČKA's albums available at: https://soundcloud.com/muzicka  (to download clickon any track)